ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

Την άνοιξη του 1951 με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ευημερία των Αποικιών, ιδρύεται από την Αγγλική Κυβέρνηση η «Κυπριακή ραδιοφωνική Υπηρεσία». Οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές άρχισαν το Σεπτέμβριο του 1952 στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά με Άγγλο διευθυντή υπόλογο στον Άγγλο Κυβερνήτη της Κύπρου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ήταν 44 ώρες: 20 ώρες ελληνικά, 12 τουρκικά και 12 αγγλικά. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το Κυπριακό Ραδιόφωνο απόκτησε Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο από την Κυπριακή δημοκρατία. Το 1959 η Κυπριακή ραδιοφωνική υπηρεσία μετονομάστηκε σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.).

«Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι ενιαίο όπως ενιαία είναι και η Κυπριακή Πολιτεία και εξυπηρετεί το λαό της Κύπρου, τα συμφέροντα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες αυτού, εντός του πλαισίου των νόμων της πολιτείας με αμεροληψία». Με την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας (16/8/1960) στο Ρ.Ι.Κ. τα προγράμματα πληθαίνουν, τα κτίρια και οι πομποί μεγαλώνουν όπως και οι ώρες εκπομπής.

Γίνεται δεύτερος Σταθμός στην Πάφο απ’ όπου το απόγευμα της Δευτέρας 15 Ιουλίου 1974 ο λαός άκουσε τη γνώριμη φωνή του εθνάρχη Μακάριου ότι «ο Μακάριος ζει» που σκόρπισε αγαλλίαση όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σ’ όλο τον κόσμο. Μετά το 1974 η Κύπρος τραυματίζεται από την τουρκική εισβολή του Αττίλα και ο προϋπολογισμός με τα οικονομικά μέσα του Ρ.Ι.Κ. μειώνεται. Το Ρ.Ι.Κ. αναγκάζεται να αναθεωρήσει τους όρους της ύπαρξης του διότι ήδη λειτουργεί ο αντίστοιχος τουρκικός Σταθμός Μπαϋράκ, όργανο της τουρκικής προπαγάνδας. Το Ρ.Ι.Κ. συντηρεί τη μνήμη των γεγονότων, τονώνει το φρόνημα και την αγωνιστικότητα του κυπριακού λαού και των προσφύγων, διαφωτίζοντας την κοινή γνώμη και το εξωτερικό σχετικά με το εθνικό θέμα με βάση το σύνθημα: «Δεν ξεχνώ».

1. Κυπριακό δελτίο ειδήσεων από τον ΑΘΗΝΑ 9,84.

2. Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου στη Λευκωσία.

3. Τεχνικός ροής προγράμματος στο Ρ.Ι.Κ.

4. Τεχνικός δικτύωσης προγράμματος στο Ρ.Ι.Κ.

5. Το δορυφορικό πρόγραμμα του ΑΘΗΝΑ 9,84 καλύπτει τη Κύπρο.