ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ EDISSON

Με τη διάδοση του ραδιοφώνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και η εφεύρεση του Γραμμοφώνου που έγραφε και αναμετέδιδε τον ήχο. Η πρώτη πρακτική συσκευή που μπορούσε να γράφει και να παράγει πάλι τον ήχο ήταν ο κύλινδρος του Edison, το 1878. Δεκάδες φωνογράφοι άρχισαν να κυκλοφορούν μόλις ο Edison είχε επιτύχει και την επινόηση του μικροφώνου ακουστικού για τη μικροφωνία.

Η ακριβής ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ της 19/2/1878 είχε τον τίτλο «Φωνογράφος» ή «Ομιλούσα Συσκευή». Στη μια πλευρά είχε ένα κοντό χωνί, το μεγάφωνο με άνοιγμα προς τα πάνω και είχε μια αντίστοιχη βελόνα. Έτσι όταν ο Edison είπε το γνωστό «Η Μαρία είχε ένα μικρό αρνάκι» έμεινε έκπληκτος που σε κλάσμα του δευτερολέπτου άκουσε τη φωνή του να ακούγεται από την άλλη πλευρά. Το 1888 ο Edison κατοχύρωσε την πατέντα για μια μηχανή με κύλινδρο από κερί. Ύστερα έγινε συνηθισμένη και η πασίγνωστη παράσταση του σκύλου, που αναγνωρίζει τη φωνή του κυρίου του, «HIS MASTER’S VOICE». O Thomas Edison ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε τις εναλλακτικές μορφές της πατέντας για επίπεδο δίσκο, επιμένοντας στους κυλίνδρους μέχρι τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο. Με μεγάλη απροθυμία έφτιαξε μόλις το 1912 φωνογράφο με δίσκο επιμένοντας για το πλεονέκτημα της εγγραφής σε κύλινδρο.

Το 1888 γράφτηκε για πρώτη φορά λόγος με ανθρώπινη φωνή και τραγούδι σε φωνογράφο για να αρχίσουν από το 1890 οι πολλαπλές αντιγραφές, που μπορούσαν να γίνουν με τη χρήση μιας σειράς μηχανών ή αντιγράφοντας από τη μια συσκευή στην άλλη. Η δισκογραφική φωνογραφία διαδόθηκε γρήγορα και αποτέλεσε στην αρχή σχεδόν το μοναδικό σύστημα διάσωσης, διάδοσης, καταγραφής και αναπαραγωγής του λόγου, της μουσικής και του ήχου, πράγμα απαραίτητο για τη ραδιοφωνία.

1. Φωνογράφος HIS MASTER’S VOICE με ορειχάλκινο χωνί.

2. Ο Edison με τον πρώτο κυλινδρικό φωνογράφο του, 1877.

3. Σχέδιο πατέντας Edison για φωνογράφο με δίσκο, 1878.

4. Ένας φωνογράφος με χωνί σε χωριό της Θράκης, 1950.

5. Φορητός φωνογράφος με εσωτερικό χωνί, 1930.