ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

  • ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

    ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

    Η ηλεκτρονική λυχνία που ήταν εξέλιξη της λάμπας φωτισμού πυρακτώσεως έμεινε για πολλά χρόνια βασικό στοιχείο των ραδιοφωνικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων. Η δίοδος λυχνία που εφευρέθηκε από τον Fleming στην Αγγλία αποτελούνταν από έναν γυάλινο κενό σωλήνα με δύο ηλεκτρόδια, την κάθοδο και την άνοδο. Η θέρμανση της καθόδου έφερνε εκπομπή ηλεκτρονίων που τραβούσε η θετικά φορτισμένη άνοδος. Η δίοδος λυχνία μετέτρεπε το εναλλασσόμενο ρεύμα σε συνεχές και με άλλη διάταξη μπορούσε το διαμορφωμένο ραδιοκύμα να το μεταφέρει στα ακουστικά και να ακούσει ο ακροατής το ραδιοφωνικό ήχο με καθαρότητα και ευκρίνεια. Οι δίοδες λυχνίες και οι κρυσταλλικοί φωρατές σαν τον γαληνίτη επιτρέποντας τη φορά του ρεύματος προς μία μόνο διεύθυνση,…