Ράδιο Νέστωρ

  • Ράδιο Νέστωρ

    Ράδιο Νέστωρ

    Ο νόμος για την παροχή άδειας λειτουργίας ραδιοσταθμού ήταν πολύ αυστηρός στην Ελλάδα, προνόμιο που ανήκε αποκλειστικά στο Ε.Ι.Ρ. Μια ιδιαίτερη περίπτωση λειτουργίας ιδιωτικού ραδιοσταθμού ήταν το ΡΑΔΙΟ ΝΕΣΤΩΡ Θεσσαλονίκης, του ομώνυμου Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου της πόλης. Το τμήμα ραδιοερασιτεχνών του συλλόγου, μετά την άρνηση άδειας του Ε.Ι.Ρ. απευθύνθηκε στην Ε.Β.U. ( Ευρωπαϊκή ραδιοφωνική Ένωση) Γενεύης Ελβετίας και ζήτησε τιμής ένεκεν να εκπέμψει στην πρώτη βαλκανική ραδιοσυχνότητα μεσαίων κυμάτων του πρωτοπόρου Ραδιοσταθμού ΡΑΔΙΟ ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ του 1928, στους 1334 χιλιοκύκλους, ή στα 225 μέτρα. Υπήρξε επανειλημμένη τηλεφωνική επικοινωνία με την ΕΒU Γενεύης και στις αρχές του 1967 αναμενόταν από την Ελβετία η σχετική αλληλογραφία.