ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ EDISSON

  • ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ EDISSON

    ΦΩΝΟΓΡΑΦΟΣ EDISSON

    Με τη διάδοση του ραδιοφώνου είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη και η εφεύρεση του Γραμμοφώνου που έγραφε και αναμετέδιδε τον ήχο. Η πρώτη πρακτική συσκευή που μπορούσε να γράφει και να παράγει πάλι τον ήχο ήταν ο κύλινδρος του Edison, το 1878. Δεκάδες φωνογράφοι άρχισαν να κυκλοφορούν μόλις ο Edison είχε επιτύχει και την επινόηση του μικροφώνου ακουστικού για τη μικροφωνία. Η ακριβής ευρεσιτεχνία στις ΗΠΑ της 19/2/1878 είχε τον τίτλο «Φωνογράφος» ή «Ομιλούσα Συσκευή». Στη μια πλευρά είχε ένα κοντό χωνί, το μεγάφωνο με άνοιγμα προς τα πάνω και είχε μια αντίστοιχη βελόνα. Έτσι όταν ο Edison είπε το γνωστό «Η Μαρία είχε ένα μικρό αρνάκι» έμεινε έκπληκτος που σε κλάσμα…