Φωνής της Αμερικής

  • Uncategorized,  Φωνής της Αμερικής

    Φωνή της Αμερικής

    Το 1948 εφαρμόζεται το σχέδιο ΜΑΡΣΑΛ της αμερικανικής βοήθειας στην κατεστραμμένη Ευρώπη και τον επόμενο χρόνο το δόγμα ΤΡΟΥΜΑΝ με τη βοήθεια στην Ελλάδα και το ελληνικό ραδιόφωνο. Η Ελληνική Ραδιοφωνία περνάει από τη γερμανική τεχνολογία (ΡΑΔΙΟ-ΤΣΙΓΓΙΡΙΔΗ Siemens & Halske, Ραδιοσταθμός Αθηνών TELEFUNKEN) στην αμερικάνικη τεχνολογία της συμμαχικής βοήθειας. Ένας πομπός μεσαίων κυμάτων WESTERN ELECTRIC 50 KW και τέσσερις πομποί βραχέων COLLINS 30 KW τοποθετούνται από τη Φωνή της Αμερικής στη Θεσσαλονίκη, με παροχή ραδιοφωνικών διευκολύνσεων για την εκπομπή του εξωτερικού: «Φωνή της πατρίδος» του Ε.Ι.Ρ. Η Φωνή της Αμερικής λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη με τις καθημερινές αναμεταδόσεις από την Ουάσινγκτον, σε ξένες γλώσσες κυρίως στα ρώσικα και στα αραβικά στο…