Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

  • Uncategorized,  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

    Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου

    Την άνοιξη του 1951 με το πρόγραμμα για την ανάπτυξη και ευημερία των Αποικιών, ιδρύεται από την Αγγλική Κυβέρνηση η «Κυπριακή ραδιοφωνική Υπηρεσία». Οι πρώτες δοκιμαστικές εκπομπές άρχισαν το Σεπτέμβριο του 1952 στα ελληνικά, τα τουρκικά και τα αγγλικά με Άγγλο διευθυντή υπόλογο στον Άγγλο Κυβερνήτη της Κύπρου. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ήταν 44 ώρες: 20 ώρες ελληνικά, 12 τουρκικά και 12 αγγλικά. Με την ανεξαρτησία της Κύπρου το Κυπριακό Ραδιόφωνο απόκτησε Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο από την Κυπριακή δημοκρατία. Το 1959 η Κυπριακή ραδιοφωνική υπηρεσία μετονομάστηκε σε Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (Ρ.Ι.Κ.). «Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου είναι ενιαίο όπως ενιαία είναι και η Κυπριακή Πολιτεία και εξυπηρετεί το λαό της Κύπρου, τα…