Διοικητικό Συμβούλιο

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΦΩΝΟΘΗΚΗ – ΦΩΝΟΜΟΥΣΕΙΟ 

Παναγιώτης Κίσκιλας Πρόεδρος

Γρηγόρης Βερροιώτης Γ.Γραμματέας

Δημήτρης Γιαμπατζής Ταμίας

Μέλη.

Δημήτρης Νικηφόρος

Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Δάνος Δανιηλίδης

Μαρία Κίσκιλα